تبلیغات
دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران - كتاب های اصلی مهندسی شیمی و پلیمر
دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران
آدرس سایت دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir

مرتبه
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393
كتاب های اصلی مهندسی شیمی و پلیمر

 
در مقطع كارشناسی و کارشناسی ارشد و حل تمرین آنها
 

پسورد فایل ها:

iran-che-engineering.blogfa.com

یا

http://iran-che-engineering.blogfa.com/

 

1- موازنه جرم و انرژی هیمل بلاو+حل تمرین:  book             book(help)        solution manual

2- انتقال جرم و حرارت اینکروپرا+حل تمرین:   book              solution                             

3-  انتقال جرم تریبال+حل تمرین:  book             solution                                

 4-  عملیات واحد مک کیب+حل تمرین:   book                solution      

5-  طرح و اقتصاد مهندسی پیترز:  book                                                         

 6-  مکانیک سیالات استریتر+حل تمرین: book                 solution                                       

7- مکانیك سیالات فاكس+حل تمرین:  book(6ed)           book(8ed)          solution manual      

8- مکانیك سیالات سنجل+حل تمرین:  book          solution manual                                  

9-  ترمودینامیك اسمیت ون نس+حل تمرین:  book               solution manual                          
 
10- مكانیك سیالات وایت + حل تمرین: book              solution manual                              
 
11- اصول ترمودینامیك ون وایلن+حل تمرین: book                solution manual                           
12- مکانیک سیالات اسمیت+ حل تمرین: book
   
13-  ترمودینامیک مولکولی ت+حل تمرین (پراستنیتز): book              solution manual                  
14-   اصول مقدماتی فرآیندهای شیمیایی:   book              solution manual

15- انتقال حرارت هلمن +حل تمرین: book(6ed)      book(10ed)      solution manual      
 
16-  انتقال حرارت سنجل+حل تمرین:   book              solution manual                                 

17- انتقال حرارت و جرم - اینکروپرا:   book1                book2           solution manual   

18- پدیده های انتقال برد + حل تمرین:  book            solution manual                          
 
19-  طراحی راكتور لون اشپیل+حل تمرین: book             solution manual                                   
 20-  كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی:  book                                                                              
21-  اصول مقدماتی طراحی فرآیندها شیمیایی + حل تمرین:  book  solution manual                     
22- کنترل فرآیند- اوگاتا:     book                 solution manual

23- اصول فیزیك هالیدی+حل تمرین: book             solution manual                                    
 

 کتـــــاب های اصــــــلی در طــــــــــــراحی مهــــــــندسی شــــــــــــــیمی

Ludwig's APPLIED PROCESS DESIGN FOR CHEMICAL AND PETROCHEMICAL PLANTS

Vol 1 (29MB)                Vol2 (38MB)                Vol3 25MB


Coulson-Richardson's Chemical Engineeringdownload (4Volumes) : VOL 1,2,4,6

 Gas conditioning and processing :    Vol1     Vol2     Vol3     Vol4

GPSA Engineering Data Book:   part1    part2    part3    part


ارسال توسط محمد بخشایی
آرشیو مطالب
اطلاعات دانشکده
*دانشکده نفت و گاز گچساران* رییس دانشکده :دکتر یونس شکاری تلفن تماس با دانشکده 074-32345760 * 32345761-074

ادرس سایت